ผู้บังคับบัญชา | ระบบสารสนเทศ | E-Learning | ศูนย์การเรียนรู้ | เพลงมาร์ชทหารขนส่ง
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คติประจำโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน

หน่วยงานภายในโรงเรียน
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
กองพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ
ตำราเหล่าทหารขนส่ง

หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น
บทความ/สาระน่ารู้ /คู่มือ

คู่มืออิเลิร์นนิ่ง
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมิน ผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก
- ผนวก ก.
- ผนวก ข.
ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ. ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549

- ผนวก ก
คู่มือการทดสอบใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์

สถานีกลางบางซื่อ
ตารางนำขบวน
รู้เรื่องแบตเตอรี่
อนาคตการขนส่งประเทศไทย

บทเรียนอิเลิร์นนิ่งวิชาการขนส่งทางน้ำ
  บทเรียนที่ 1
  บทเรียนที่ 2
  บทเรียนที่ 3
  บทเรียนที่ 4
  บทเรียนที่ 5
  บทเรียนที่ 6
  บทเรียนที่ 7

คติประจำโรงเรียน
นต ถิ ปญ ญา สมาอาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

อัตลักษณ์ (Identity)
มีวินัย ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

- - - - - - - - - - - -

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)

ระบบสารสนเทศการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ขส.ขส.ทบ.

รายชื่อหลักสูตรการศึกษา  ปีงบประมาณ  2562

ภาพกิจกรรม รร.ขส.ขส.ทบ.


พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดลานกีฬารวมใจ ชุมชนโรงเรียนทหารขนส่ง
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการและคณะแม่บ้าน ร่วมสวดมนต์วันพระ ธรรมะปฏิบัติ
ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ ชมรมแม่บ้าน กรมการขนส่งทหารบก กิจกรรมเข้าพรรษา (สิงหาคม-ตุลาคม) ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พ.อ.พูลลาภ ยะตินันท์ รอง จก.ขส.ทบ.(1) เป็น ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Driver กรมการขนส่งทหารบก
ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 10 ก.ย.61

   
พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้้นต้น
เหล่า ขส. สำหรับทหารกองหนุนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ขส.(บก.ทท.) รุ่นที่ 8/61 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61
มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 35 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พ.อ.ณพล นิ่มนวล รอง ผบ.ศคย.ทบ.(1) เป็น ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวน
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 ก.ค.61 ณ ห้องเรียน บก.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พล.ต.วิสันติ สระศรีดา เสธ.ยศ.ทบ./ประธาน และ คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.ประจำปี 2561 ได้มาตรวจแนะนำคุณภาพการศึกษาของ รร.ขส.ขส.ทบ. ประจำปี 2560 โดยมี พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย ให้การต้อนรับ ณ ห้องเรียน 1 รร.ขส.ขส.ทบ.ในวันที่ 6 มิ.ย.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.พร้อมด้วยข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณพื้นที่หน้า บก.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย
(Unit School) เรื่อง การพัฒนาผู้ประเมินวิทยฐานะ ณ ห้องเรียน รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อ 9 พ.ค.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย
เหล่า ขส. รุ่นที่ 53 ณ รร.ขส.ขส.ทบ.  เมื่อ 26 เม.ย. 61 
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

 

พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย
รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

อัปเดตวันนี้

โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120