ผู้บังคับบัญชา | แผนภูมิการบริหารงาน | ศูนย์การเรียนรู้ | เพลงมาร์ชทหารขนส่ง
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คติประจำโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน

หน่วยงานภายในโรงเรียน
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
กองพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ
ตำราเหล่าทหารขนส่ง

หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น
ผลงาน/นวตกรรม/บทความ/สาระน่ารู้
เนื้อหา/บทเรียนการวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน
  วิชาการขนส่งด้วยรถยนต์
  วิชาการขนส่งทางน้ำ
  วิชาการขนส่งทางรถไฟ
  วิชาการขนส่งทางอากาศ
  วิชาการเคลื่อนย้าย
   
   

คติประจำโรงเรียน

นต ถิ ปญ ญา สมาอาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เป็นเลิศในการพัฒนาทักษะด้านการขนส่ง

อัตลักษณ์ (Identity)
มีศักยภาพด้านการขนส่ง ใฝ่คุณธรรม และมีจิตอาสา

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

- - - - - - - - - - - -

รายชื่อหลักสูตรการศึกษาปีงบประมาณ 2562

ภาพกิจกรรม รร.ขส.ขส.ทบ.


พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ขส.รุ่น 54
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 8 พ.ค.62 เวลา 1400 น. มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 32 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์ ผบ.ศคย.ทบ. เป็น ประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ขส. (บก.ทท.) รุ่น 9/62
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 เวลา 1000 น. มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 20 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีปิดการศึกษา,ประดับเครื่องหมายยศ และ
มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบ ทบ. 1 ปี เหล่า ขส. รุ่นที่ 22 (1/61) ณ แหล่งสมาคมโรงเรียนทหารขนส่ง
เมื่อวันที่ 29 เม.ย.62 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการกำลังพลและครอบครัว รร.ขส.ขส.ทบ.
ร่วมกันปลูกต้นเฟืองฟ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี
เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน พ.ค.นี้
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย รอง จก.ขส.ทบ.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


รศ.ดร.สุปาณี พัดทอง ประธานชมรมแม่บ้าน ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัว ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ชุมชน รร.ขส.ขส.ทบ. ณ บริเวณศาลาไทย เมื่อวันที่ 19 เม.ย.62
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.วิสันติ สระศรีดา เสธ.ยศ.ทบ. และคณะอนุกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ทบ. ตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ขส.ขส.ทบ.โดย พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.62 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ดูภาพเพิมเติมคลิกที่นี่


พล.ต.ธวัธชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในจัดการอบรมศาสตร์พระราชา ณ แหล่งสมาคมโรงเรียนทหารขนส่ง
กรมการขนส่งทหารบก เมื่อวันที่ 19 มี.ค.62 โดยมีกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ร่วมเข้ารับฟังการอบรม
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการกำลังพลและครอบครัว รร.ขส.ขส.ทบ.ร่วมพิธีทำบุญ
ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกกรมการขนส่งทหารบก อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 ก.พ.62
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการกำลังพลและครอบครัว รร.ขส.ขส.ทบ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาทำความสะอาดวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ (วัดเขาดิน) เมื่อวันที่ 25 ก.พ.62
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์ ผบ.ศคย.ทบ. เป็น ประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ขส.
รุ่นที่ 50 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายนักเรียนนายสิบ เหล่า ขส. รุ่นที่ 1/62 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 13 พ.ย.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายชั้นนายพัน เหล่า ขส. รุ่นที่ 50 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์ ผบ.ศคย.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ขส. รุ่นที่ 75 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 5 ต.ค.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

รร.ขส.ขส.ทบ. จัดพิธีรับส่งหน้าที่ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. ระหว่าง พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย (ท่านเก่า)
และ พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอาร๊ย์ (ท่านใหม่) ณ หน้า บก.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 8 ต.ค.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดลานกีฬารวมใจ ชุมชนโรงเรียนทหารขนส่ง
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการและคณะแม่บ้าน ร่วมสวดมนต์วันพระ
ธรรมะปฏิบัติ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ ชมรมแม่บ้าน กรมการขนส่งทหารบก กิจกรรม
เข้าพรรษา (สิงหาคม-ตุลาคม) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พ.อ.พูลลาภ ยะตินันท์ รอง จก.ขส.ทบ.(1) เป็น ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Driver กรมการขนส่งทหารบก ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 10 ก.ย.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

E-mail : armytransport.school@gmail.com


พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์
รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

อัปเดตวันนี้
คู่มือ/บทความ/สาระน่ารู้
คู่มืออิเลิร์นนิ่ง
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมิน ผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก
- ผนวก ก.
- ผนวก ข.
ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ. ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549

- ผนวก ก
คู่มือการทดสอบใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์

 สถานีกลางบางซื่อ
 ตารางนำขบวน
รู้เรื่องแบตเตอรี่
อนาคตการขนส่งประเทศไทย