กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ (วัดเขาดิน) เมื่อวันที่ 25 ก.พ.62