พิธีทำบุญประจำปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกกรมการขนส่งทหารบก อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 ก.พ.62