พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์ ผบ.ศคย.ทบ. เป็น ประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ขส. รุ่นที่ 50
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62