พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ขส. รุ่นที่ 50
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.  เมื่อ 19 ต.ค.61