พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการและคณะแม่บ้าน ร่วมสวดมนต์วันพระ ธรรมะปฏิบัติ
ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ ชมรมแม่บ้าน กรมการขนส่งทหารบก กิจกรรมเข้าพรรษา (สิงหาคม-ตุลาคม) ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61