พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Driver กรมการขนส่งทหารบก
ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 10 ก.ย.61