พ.อ.ณพล นิ่มนวล รอง ผบ.ศคย.ทบ.(1) เป็น ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 ก.ค.61 ณ ห้องเรียน บก.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.