การแข่งขันกีฬาสามัคคีระหว่างหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่น 53 และ หลักสูตรนายสิบอาวุโส รุ่น 8 (บก.ทท.) เหล่า ขส.
เมื่อวันที่ 31 พ.ค.61