พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School)
เรื่อง การพัฒนาผู้ประเมินวิทยฐานะ ณ ห้องเรียน รร.ขส.ขส.ทบ.  เมื่อ 9 พ.ค.61