พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ณ บก.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อ 9 พ.ค.61