พิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา  หลักสูตร นักเรียนนายสิบทหารบก 
เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ 21/60  ณ รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อ 26 เม.ย. 61