พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ขส.รุ่น 74
วันที่ 28 ธ.ค.60 ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.