พิธีรับ-ส่งหน้าที่ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.
เมื่อวันที่ 5 ต.ค.60