ที่ตั้งโรงเรียน
121 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

หมายเลขโทรศัพท์ รร.ขส.ขส.ทบ.

รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารขนส่ง ฯ
สำนักงานรองผู้บังคับชา ฯ

86201
86202

02-584-6359
แผนกธุรการ ฯ
หัวหน้าแผนก ฯ
86204
86205
02-5846360
แผนกเตรียมการ ฯ

หัวหน้าแผนก ฯ
86206
86208
86207
02-584-6361
แผนกการเงิน ฯ
นายทหารบัญชีฯ
86212
86212
 
แผนกสนับสนุน ฯ

หัวหน้าแผนก ฯ
86210
86211
86209
 
แผนกประเมินผลและสถิติ ฯ

หัวหน้าแผนก ฯ
86214
86215
86213
02-5846362
กองการศึกษา ฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
ห้องพักอาจารย์ ฯ
86220
86219
86221
86222
86223
02-5846363
แผนกฝึก กองการศึกษา ฯ
หัวหน้าแผนกฯ
86226
86229
 
กองพันนักเรียน ฯ
หมายเลขโทรสาร
ผู้บังคับกองพัน ฯ
86232
86233
86231
02-5846364
ศูนย์กีฬา โรงเรียนทหารขนส่งฯ    

ชมรมเทนนิส
ร.ท.กฤษดา จันทรวิจิตรกุล (โทร.จอง)

  086-8807875
ชมรมแบดมินตัน
ร.ท.วิกรานต์ สอนเครือ (โทร.จอง)
  099-2187219
ชมรมเทควันโด
ครูเกียรติ
  094-6547555
โรงเรียนสอนขับรถยนต์   02-5846362
085-4823228

แผนที่โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก