ที่ตั้งโรงเรียน
121 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

หมายเลขโทรศัพท์ โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
ตู้กลาง 86200 (Modem 86399)
ลำดับ หมายเลข 5 ตัว ประจำที่ หมายเลข 7 ตัว หมายเหตุ
1
2
3
86200
86201
86202

Operater
รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารขนส่ง
สำนักงานรองผู้บังคับชา


 
แผนกธุรการ 02-5846360 02-5846360  
4
5
6
86203
86204
86205
รับ-ส่ง
หน. แผนกธุรการ
บก.แผนกธรุการ
   
แผนกการเงิน    
7
8
86206
86207
แผนกการเงิน
แผนกการเงิน
   
แผนกเตรียมการ 02-584-6361  
9
10
11
86208
86209
86210
หน.แผนกเตรียมการ
บก.แผนกเตรียมการ
แผนกเตรียมการ
   
แผนกประเมินผลและสถิติ 02-5846362 02-5846362  

12
13
14
15
16

86211
86212
86213
86214
86215
หน.แผนกประเมินผลและสถิติ
บก.แผนกประเมินผลและสถิติ
มว.แผนกประเมินผลและสถิติ
มว.แผนกประเมินผลและสถิต
มว.ทดสอบบุคคล
   
แผนกสนับสนุน 02-5846363 02-5846363  

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

86216
86217
86218
86219
86220
86221
86221
86223
86224
86225
86226
86227
86228
86229
86230
86231
86232
86223
หน.แผนกสนับสนุน
บก.แผนกสนับสนุน
บก.แผนกสนับสนุน
นายทหารประจำหมวด
นายทหารประจำหมวด
นายทหารประจำหมวด
หน.แหล่งรวมรถ
บก.แหล่งรวมรถ
โรงรถ
กองรักษาการณ์
ห้องสมุด
คลัง สป.2-4
ปั๊มน้ำมัน
โรงกีฬา
สระว่ายน้ำ 1
สระว่ายน้ำ 2
สนามเทนนิส
โรงเลี้ยง 100 คน
   
อาคารเรียน 120 คน
35
36
37
86234
86235
86236
ห้องพิมพ์แผนกสนับสนุน
โรงเอกสารการพิมพ์ (โรเนียว)
ห้องเรียน 120 คน

 
อาคารแผนกฝึก    
38
39
40
41
86237
86238
86239
86240
หน.แผนกฝึก
บก.แผนกฝึก
มว.ขับรถ-เรือ
มว.ฝึกช่างเครื่องยนต์
   
กองการศึกษา 02-5846363  
42
43
44
45
86241
86242
86243
86244

ผอ.กศ.
บก.กศ.
ห้องอาจารย์
สำนักงานประกัน

   
กองพันนักเรียน 02-5846364  
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
86245
86246
86247
86248
86249
86250
86251
86252
86253
86254
ผบ.พัน.นร.ฯ
บก.พัน.นร.ฯ
ผบ.ร้อย.นนส.
บก.ร้อย.นนส.
ผบ.ร้อย.นสน.
บก.ร้อย.นสน.
มว.บร.พัน.นร.
มว.สร.พัน.นร
โรงเลี้ยง
โรงประกอบเลี้ยง
   
ศูนย์กีฬา โรงเรียนทหารขนส่งฯ
   

ชมรมเทนนิส
ร.ท.กฤษดา จันทรวิจิตรกุล (โทร.จอง)

086-8807875  
    ชมรมแบดมินตัน
ร.อ.หญิง เพ็ญทิวา พรหมสวัสดิ์ (โทร.จอง)
086-8816637  
    โรงเรียนสอนขับรถยนต์ 02-5846362
 

แผนที่โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก

 

กลับหน้าหลัก