ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 


ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก

คลิกเข้าเว็บไซต์คลิกที่นี่